SNK2414E

White Gold 18K
Diamond - 2.16 TCW
Turquoise - 22.99 CT