SNK2414L

White Gold 18K
Diamond - 1.80 TCW
Turquoise- 39.89 CT